Adres e-mail:
info@jestemslow.pl

Telefon kontaktowy 
Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00:
+48 536 190 542

Możesz również skontaktować się z nami przez Facebook.

Dane firmy:
Slow Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

NIP 118-19-86-843
Regon 141765510 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000324921